algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen. In algemene voorwaarden staan diverse zaken duidelijk omschreven. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.

 1. Door uw opdracht te laten uitvoeren door Bob Smeenk is de opdrachtgever gehouden aan de algemene voorwaarden van Bob Smeenk, zoals omschreven op deze pagina.
 2. De partij/persoon die Bob Smeenk een opdracht geeft is de wettelijke opdrachtgever. Ook al is hij/zij een tussenpersoon en handelt hij/zij voor een andere partij.
 3. De opdrachtgever kan een sessie/opname op locatie 48 uur van te voren kosteloos opzeggen. Bij opzegging tot 12 uur van tevoren breng ik 50% van de kosten in rekening. Bij latere opzegging breng ik 100% van de kosten in rekening.
 4.  De opdrachtgever kan een opdracht die ik mijn thuisstudio opneem, na bevestiging van de offerte, niet meer opzeggen.
 5. Na opname en levering krijgt de opdrachtgever een factuur uit naam van Bob Smeenk. Deze moet binnen twee weken en voor de vervaldatum voldaan zijn.
 6. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn heeft Westerhonk Media – communicatie en coaching het recht de incassokosten plus het wettelijke bepaalde kredietpercentage aan hem/haar door te berekenen en indien van toepassing, de ingesproken tekst van ieder denkbaar medium te laten verwijderen. Eveneens op kosten van de opdrachtgever.
 7. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het betalen van een jaarlijkse repeat-fee van 50% van de originele prijs
 8. In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- en/of tv-zender de tekst en/of opname gebruikt gaat worden en aangeven of het om een regionale of landelijke zender gaat. Een regionale spot is alles wat binnen één provincie te ontvangen is. Bob Smeenk spreekt van landelijk als het gaat om twee of meer provincies.
 9. Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden/uitspraken/namen, lengte van de opname, technische specificaties. Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, zullen retakes doorberekend worden.
 10. Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn. Retakes door foutieve teksten zullen worden doorberekend.
 11. Het is niet toegestaan om als demo/stemvoorbeeld bedoelde opnames te gebruiken voor producties en uitzending.
 12. Het is niet toegestaan eerder door Bob Smeenk ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.
 13. Spreekfouten worden binnen 8 dagen kosteloos opnieuw ingesproken. Mocht er na het inspreken toch nog een tekstwijziging plaats vinden dan zullen deze extra in rekening worden gebracht.
 14. Zonder opgave van reden kunnen in te spreken teksten worden geweigerd.
 15. De opdrachtgever is de licentienemer en is verantwoordelijk voor de muziekrechten en de kosten die daaraan verbonden zijn. Bob Smeenk  neemt deze kosten niet voor zijn rekening, omdat na levering geen zicht is op het gebruik ervan.